• Bizi Arayın : 0224 413 04 23
about

Uzman Ergoterapist Desteğiyle çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetindeyiz.

Dünya Ergoterapi Federasyonu’na (WFOT) göre Ergoterapi; anlamlı ve amaçlı aktivitelerle kişinin bağımsızlığı ve katılımını sağlayarak sağlığını ve refahını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ergoterapi müdahalesiyle çocuğun özbakım, serbest zaman ve iş/üretkenlik aktivitelerinde zorlandığı beceriler tespit edilerek çocuğa özel müdahale planı oluşturulur. Disleksi el yazısı, sayıların ve harflerin doğru yazımı, organize olma, sıralı talimatları takip etme, dikkat, okuma ve yazma, okuma hızı, bellek, ince-kaba motor becerisi, görsel-işitsel algı gibi becerilerde çocuğun hem günlük yaşamında hem de akademik yaşamında güçlük oluşturur.

Disleksinin %39 dile ait sorunlar, %37 artikülasyon ve görsel-motor sorunlar, % 16 görsel-mekansal sorunlarla ilişkili olduğu bilinmektedir.

Yazılı anlatım bozukluğu olan disgrafi motor bir sorun olarak motor işlev ve kontrol bozukluklarında yer alır.

Dislektik çocuklarla ergoterapi çalışmalarında;

  • Duyusal ihtiyaçlara yönelik duyu bütünleme terapisi
  • İnce-kaba motor becerilere yönelik fiziksel aktiviteler
  • Dikkat, bel lek,organizasyon sıralama gibi bilişsel becerilere yönelik aktiviteler yer alır.

Dislektik çocuklarla ergoterapi çalışmalarıyla çocuğa;

  •  Fiziksel
  • Duyusal
  • Psikolojik
  • Sosyal
  • Bilişsel alanlarda destek verilir.
  • Benlik saygısı ve başarı duygusu geliştirilir.

Merkezimizde ergoterapi eğitimiyle çocuklarımızın bireysel olarak yüksek katılımlı ve kaliteli bir yaşam sürdürmelerini hedeflemekteyiz. Ergoterapi ile beraber yürütülen çalışmalar disleksiye müdahalede önemli yer kapsar.