• Bizi Arayın : 0224 413 04 23

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin yaşamış oldukları
güçlükleri azaltmak adına uygulamalar yapmaktadır. Bu konu ile ilgili yeni bir genelge
yayınlayarak bazı değişikliler yapmıştır. Bu genelgenin resmi içeriğine geçen haftaki yazımızdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu haftaki yazımızda bu genelgenin biz aileleri ilgilendiren bölümlerinden bahsetmeye çalışacağız.

Bu genelgeye göre;

✔ Okul ve kurumlarda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi oluşturularak öğrencileri Bireysel
selleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) hazırlanacaktır.

✔ Okul ve kurumlarda öğrencilerimize bireysel ve grup eğitim verilebilmesi için destek eğitim odaları
açılacaktır.

✔ Öğrencilerimizin başarılı olabilecekleri ses temelli cümle(tüme varım) – (tümden gelim)-karma yöntemlerden öğrenciye uygun olan bir yöntemle okuma yazma öğretimi yapılacaktır.

✔ Yazılı sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak düzenlenecektir.

✔ Dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlar yapılacaktır.

✔ İhtiyacı olan bireyler için yazılı sınavlarda refakat etmek üzere bir öğretmen görevlendirilecektir.

✔ Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü olarak yapılacaktır.

✔ Yazılı ve sözlü değerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınacaktır.

✔ Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde kullanılacak yöntem, teknik, ölçme araçları ve değerlendirme süresi, değerlendirme zamanı, değerlendirme aralıkları, değerlendirmeden sorumlu kişiler ve değerlendirmenin yapılacağı ortam BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenecektir.

✔ Sınavlarda uygun araç, gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandırılacaktır.

✔ İhtiyacı olan bireyler için yazılı sınavlarda refakat etmek üzere bir öğretmen görevlendirilecektir.

BEP Toplantılarda Talep Edilebilecek Haklar

Yukarıda belirtilen haklarla birlikte aşağıda yazmış olduğumuz tedbirleri okulların Rehberlik Birimlerinden
talep edebilirsiniz:

✔ Bu toplantının amacı çocuğunuzu için alınabilecek önlemleri belirlemek, okul ve sınıf içi yapılanmayı sağlamaktır. Bunun sonucunda çocuğun o yıla ait eğitim hedefleri belirlenmiş olur.

✔ Rehberlik Birimleri çeşitli önlemler almak amacıyla BEP birimiyle yılda en az iki defa toplantı düzenlerler. Bu toplantılarda öğrencinin dersine giren sınıf öğretmeni, branş öğretmenleri ve öğrencinin ailesi bulunması zorunludur.

✔ Bu toplantılara her kaynaştırma öğrencisi için düzenlenmesi zorunludur.

BEP Raporu Doğrultusunda Yazdırılabilecek Tedbir Kararları Neler Olabilir?

✔ Okumada zorluk yaşayan bir öğrenci için, yazılı yerine sözlü sınav yapılasını talep edebilirsiniz. Ya da sınavların birebir farklı bir ortamda okutman desteğiyle yapılasını isteyebilirsiniz.

✔ Sınıf içi oturma konumu öğrencinin öğretmene yakın, mümkünse duvar tarafında pencereden uzak bir konumda olmasını talep edebilirsiniz.

✔ Öğrenci kodlamalı sınavlarda zorluk yaşıyorsa kodlayıcı talep edebilirsiniz.

✔ Çocuğunuzun okuma performansı kötü ve bu durumdan dolayı psikolojik olarak kötü etkiliyor ise sınıf içi etkinliklerde sesli okumadan muaf sayılabilme hakkı söz konusudur.

✔ Çocuğunuzun yazma performansı sınıf seviyesinin altında ve zorluk BEP kurulunda yazılı sınavlardaki yazım yanlışı, dil bilgisi ve yazım bozukluklarında not düşürülmemesini talep edebilirsiniz. Ya da sınavların sözlü olarak yapılmasını talep edebilirsiniz.

✔ Tahtadan deftere yazma problemi yaşayan öğrenciler için işlenen her dersin özet halinde fotokopilerinin alınmasını talep edebilirsiniz.

✔ Çocuğunuza özel sınav talep ettiğinizde hazırlanan sınavın içeriği sınıf seviyesinin çok altında olmamalı ancak sorular net ve anlaşılır hazırlanmalıdır. Ayrıca yazıların 16 puntonun üzerinde olmasına ve renkli kağıtların (kese kağıdı rengi tavsiye edilir) kullanılmasına dikkat edilmelidir. Gerektiği durumlarda ek süre tanınması kazanabileceğiniz haklar arasındadır.

✔ Dislektik çocukların özellikle okuma anlama, dil bilgisi kuralları, heceleme, ve hikaye tamamlama, boşluk doldurmada zorluk yaşarlar.
Bu gibi konuları tedbir kararları içerisine yazdırabilirsiniz.

✔ Dislektik çocukların akademik başarısızlıklarından dolayı yaşadıkları öz güven problemlerinin önüne geçmek adına derslerdeki küçük başarılarının yada çabalarını ödüllendirmek motivasyon sağlamak adına önemlidir. Bunu da BEP kurulunda belirtip kurul kararları içine aldırabilirsiniz.

✔ Okulunuzun destek eğitim odalarında uygulanmak üzere; haftalık ders saatinin %40′ nı aşamayacak şekilde (haftalık 30 saat ders yapan bir okul için 12 ders) desteklenmesini istediğiniz derslerden bireysel ders talep edebilirsiniz.

✔ Dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu olan çocuğunuzun daha sık aralıklarla ve kısa süreli sınavlarla değerlendirilmesi de BEP sırasında talep edilir.